ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ FWS-N1

Χαρακτηριστικά
  • Για γέμισμα ξηρών καρπών
  • Γεμίζει από 100gr –  2kg
  • Ηλεκτρικός πίνακας-  Ενδεικτης ακριβείας.
  • 16 μνήμες
  • Δονητικό σύστημα τροφοδοσίας.
  • Κάδος αναμονής  40 kg.
  • Group αέρος ( έμβολα-ηλεκτροβαλβίδες)
  • Ρυθμιζόμενη βάση
  • Ζυγιζόμενος κάδος αναμονής με συνεχής ζύγιση.
  • Ανοξείδωτη κατασκευή.