ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΙΔΩΤΙΚΟ 2000

 1. Χαρακτηριστικά
  • Βιδωτικό σε αυτόματη γραμμή.
  •  Όλες τις γυάλινες συσκευασίες
   από 250 ml –  1000gr
  • Δυνατότητα πλήρωσης  600 -700
   συσκευασίες  ανά /ώρα
  • Ανοξείδωτη  μεταφορική ταινία με πλευρικούς οδηγούς διαστάσεις  2000 x 140
  • Ηλεκτρικός  πίνακας αυτοματισμού  – P. L. C
  • Φωτοκύτταρα
  • Group αέρος  (έμβολα  αέρος  – ηλεκτροβαλβίδες)
  • Επιτραπέζια  βάση  στήριξης  ταινίας – βιδωτικού
  • Αυτόματη  – Χειροκίνητη  λειτουργιά.