1. Χαρακτηριστικά
    • Για όλες τις στρογγυλές και τετράγωνες φιάλες
    • Με σύστημα wrap around
    • Επικόλληση μπρος-πίσω
    • Πίνακας ελέγχου